2010/09/19

körhelgenFina folk på en fin körhelg. Jag är fortfarande inte frisk i rösten och har inte tagit en ton, men det är lärorikt att vara med ändå, och framförallt är det roligt.

Annars är det som ni vet inte många goda nyheter idag på valdagen. Det verkar som att allt det jag är så stolt över med Sverige är på väg rakt ned i rännstenen. O Gud, var med oss under de nästa fyra åren, vi kommer behöva det.

***

Lovely people from a lovely choir weekend. I'm still not well enough to sing, but I learned a lot from listening, and of course it's too much fun to stay home anyway.

Other than that I'm out of good news today, election day. Looks like everything I'm proud of about Sweden is going down the drain. O God, be with us during the next four years, we are going to need it.


Yann Tiersen | 8 Mm

No comments: